[]
[]
[]
[]
Ziemia kościańska obfituje także w liczne obiekty architektury sakralnej, dostojne dworki i pałace zamieszkałe niegdyś przez wielkopolskie rody ziemiańskie, pomniki przyrody oraz miejsca pamięci związane z powstaniem wielkopolskim i II wojną światową. Wszystkie te przepiękne miejsca można zobaczyć podróżując z nami na rowerach. Trasy dobierane są stosowanie do zainteresowań i możliwości fizycznych uczestników rowerowych wędrówek.
  
Dom wczasowy w Nowym Dębcu | rajdy rowerowe SportFan | rajdy rowerowe Kościan organizacja | rajdy rowerowe grupy zorganizowane
Organizowane przez nas rajdy romantycznymi trasami rowerowymi ziemi kościańskiej mają na celu propagowanie turystyki rowerowej jako atrakcyjnej formy rekreacji i aktywnego wypoczynku. Rajdy mają również za zadanie promocję walorów krajobrazowych i rekreacyjnych ziemi kościańskiej. Powiat kościański urzeka pięknem przyrody Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego, Wielkiego Łęgu Obrzańskiego i Zachodniego Pojezierza Krzywińskiego.