domek nad jeziorem Nowy Dębiec | pokoje do wynajęcia Nowy Dębiec | Nowy Dębiec noclegi | wolne pokoje Nowy Dębiec
Rezerwacja
Rezerwacji można dokonać telefonicznie. Warunkiem ważności rezerwacji jest wpłata zaliczki na poniższe konto w ciągu 5 dni od dokonania wstępnej telefonicznej rezerwacji:
KATARZYNA WUDARCZAK
ul. Leśna 26 64-000 Nowy Dębiec
Nr konta: 70 1090 1274 0000 0001 3086 7078
Uwaga !!!
Zaliczka rezerwacyjna jest podstawą rezerwacji - brak zaliczki traktujemy, jako rezygnację z rezerwacji.
Dopuszcza się możliwość rezygnacji z zarezerwowanego miejsca do 20 dni przed rozpoczęciem rezerwacji - zwrot 20-procent kwoty zaliczki.
W przypadku nie otrzymania informacji o rezygnacji kwota zaliczki nie zostanie zwrócona.

Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy SportFan - CENNIK USŁUG SEZON 2021

Cena za domek uzależniona jest od ilości osób w nim przebywających oraz od długości pobytu.
Cena za domek (do 4 osób w domku) to koszt 200 PLN (na 3 doby)
Cena za domek (do 4 osób w domku) powyżej 3 doby to koszt 180 PLN
1 doba za domek (powyżej 4 osób w domku) to koszt 30 PLN od osoby
Dla grup zorganizowanych przygotowana jest specjalna oferta cenowa - zadzwoń i przekonaj się sam!
Cena za Domek Lux to 230 PLN (1 doba)

Regulamin Rezerwacji i Wynajmu Domków Letniskowych w Ośrodku SportFan

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu Domków Letniskowych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefonicznie ) należy potwierdzić wpłacając na konto: Bank WBK w Kościanie Nr 70 1090 1274 0000 0001 3086 7078 kwotę zadatku, ustaloną wcześniej należy wpłacić w ciągu 5 dni od zgłoszenia pobytu telefonicznie. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.

3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

4. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

5. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.

6. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 100 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Domku Letniskowego wynajmowanego przez Najemcę. Jeżeli będą jakieś szkody pozostawione przez Najemcę kaucja przepada na rzecz pokrycia kosztów. Szkody, które będą przekraczały kwotę 100 PLN będą rozliczane osobno.

7. W przypadku całkowitej rezygnacji Wynajmującego z pobytu, z przyczyn niezależnych od Ośrodka, zadatek nie podlega zwrotowi. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego tylko po uzgodnieniu z Ośrodkiem, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.

8. Doba rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 12:00.

9. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

10. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

11. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

12. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

13. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłaszać natychmiast do Właściciela. Brak zgłoszenia szkód po poprzednich gościach obciąża obecnego Najemcę.

14. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku Letniskowym w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

15. W Domku Letniskowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

16. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

17. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się: używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,

18. Cisza nocna od godziny 22:00 do 6:00

19. Na terenie Domków zakazuje się gotowania obiadów.  

20. Po opuszczeniu Domku nakazuje się bezwzględne odłączenie energii elektrycznej.